Prilikom dostave robe, molimo Vas da proverite isporučenu robu te eventualna oštećenja odmah reklamirajte dostavljaču. Molimo Vas da uporedite dostavljene proizvode i račun, te ukoliko nešto nedostaje na licu mesta obavestite dostavljača, a ukoliko ste u mogućnosti odmah kontaktirajte i administraciju na telefon: 034/811280 ili na e-mail: info@vinasumadije.org

Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kao što je vino.

Ukoliko dostavljeni proizvod ima kvalitativni nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe, molimo Vas da nam takav proizvod reklamirate na e-mail: info@vinasumadije.org kako bismo dogovorili povrat i zamenu takvog proizvoda.